Δημοσίευση Άρθρου στην Ελευθεροτυπία

Σφραγίδα Αναγνώρισης για το περιοδικό Intellectum του SPARC Ευρώπης

Δημοσίευση Άρθρου στα Ποινικά Χρονικά (Αύγουστος 2008)

Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα «Η θεωρία του Λακλάου για τον λαϊκισμό και η συζήτηση περί λαϊκισμού στην Ελλάδα»

Πρώτη επίσημη παρουσίαση του 4ου τεύχους του περιοδικού Intellectum

Συμφωνία μεταξύ Intellectum και Παντείου Πανεπιστημίου

Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Κρατουμένων

Ομιλία για τις «Εναλλακτικές στον Εγκλεισμό των Ανηλίκων Δυνατότητες»

Δημοσίευση άρθρου του Βίκτωρα Τσιλώνη σε στήλη της Ελευθεροτυπίας για την υπόθεση Ζαχόπουλου

Έκδοση του 3ου τεύχους του περιοδικού Intellectum (Νοέμβριος 2007- Μάρτιος 2008)

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού