Η Ταυτότητα του Εικονικού Επαναστάτη

Η Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα)

Σύγχρονες Μορφές Ηλεκτρονικής Εγκληματικότητας

Πορνογραφία Ανηλίκων Εντός και Εκτός Διαδικτύου.Εισαγωγή-Φαινομενολογία Έννομο αγαθό

Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα

Προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής Η Προσαρμογή του Ελληνικού Ποινικού Δικαίου στην Διαδικτυακή Πραγματικότητα μέσα από ένα Φοιτητικό Σεμινάριο

Τρόποι Τέλεσης του Εγκλήματος της Πορνογραφίας Ανηλίκων (άρ. 348Α ΠΚ)

Η Λειτουργία της Έννοιας της Κερδοσκοπίας στην Πορνογραφία Ανηλίκων

Διαδίκτυο: “Ο θαυμαστός Νέος Κόσμος”

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού