Χαράλαμπος Τσέκερης

Μέλος Συντακτκής Ομάδας
charalambos.tsekeris@intellectum.org

Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Brunel University του Λονδίνου και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, απ’ όπου έλαβε το διδακτορικό του με τίτλο «Προβλήματα Αναστοχαστικής Μεθοδολογίας».

Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων (Ερευνητικό Κέντρο «ΩΜΕΓΑ») και Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων).

Έχει εμπειρία σε πρακτικές κοινωνικής έρευνας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ συμμετέχει ενεργά σε συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, διεθνείς επιστημονικές Εταιρίες και Συλλόγους. Έχει αρθρογραφήσει για θέματα που αφορούν κυρίως στην κοινωνική έρευνα και επιστημολογία, στην κοινωνιολογική και οργανωσιακή θεωρία, στη δημόσια επικοινωνία, κατανόηση και διαβούλευση της τεχνοεπιστήμης και της πολιτικής, στη μεθοδολογική, επιστημολογική και ηθικοπρακτική αναστοχαστικότητα, στις θεωρίες χάους, φεμινισμού, πολιτειότητας, πολιτισμού, κυβερνοχώρου και ΜΜΕ, όπως επίσης και στις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ γνώσης και εξουσίας, επιστήμης και κοινωνίας, τεχνολογίας και πολιτικής, εμπειρογνωμοσύνης και δημοκρατίας.

Έχει εργασθεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους.

Διετέλεσε Καθηγητής στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Tsekeris, Charalambos (2010) “Virtual Communities”. In: Ritzer/Ryan (eds) Concise Blackwell Encyclopedia of Sociology. London: Wiley-Blackwell.
Tsekeris, Charalambos (2010) “Technopolitics”. In: Ritzer/Ryan (eds) Concise Blackwell Encyclopedia of Sociology. London: Wiley-Blackwell.
Tsekeris, Charalambos (2010) “Sociology of Scientific Knowledge”. In: Ritzer/Ryan (eds) Concise Blackwell Encyclopedia of Sociology. London: Wiley-Blackwell.
Tsekeris, Charalambos (2009) “Reflections on the changing profile of science and knowledge”, FACTA UNIVERSITATIS. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 8(1).
Tsekeris, Theodore and Charalambos Tsekeris (2009) “Transport Investment and Sustainable Urban and Regional Development”, FACTA UNIVERSITATIS. Series: EconomicsandOrganization, 6(1).
Tsekeris, Charalambos and Theodore Tsekeris. “Anarchism and Urban Planning.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, Charalambos “Virtual Communities.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, Charalambos and Nicos Katrivesis. “Weak social theory.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, Charalambos and Theodore Tsekeris. “Transport and virtual technologies.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, C. and N. Katrivesis (2008) Ethical Reflexivity and Epistemological Weakness. TAMARA JOURNAL for Critical Organization Inquiry, 7(3).
Tsekeris, Charalambos and Ioannis Katerelos. “Spokespersonship.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, C. and N. Katrivesis (2008) “Reflexivity in Sociological Theory and Social Action” FACTA UNIVERSITATIS. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 7(1).
C. Tsekeris, “Thoughts on the Nature of the Virtual” (2008) ACM Ubiquity, 9(28).
Tsekeris, C. and I. Katerelos (2008) “Reconsidering the Understanding of Technoscientific Knowledge” JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 4(2).
C. Tsekeris, “Exploring the Social in Science and Technology Studies” (2008) THE SOCIAL SCIENCES, 3(7).
Tsekeris, C. and T. Tsekeris (2008) “Anarchist Influences on British Planning before 1940” Occupied London Journal, Issue 3.
Tsekeris, Charalambos. “Technopolitics.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, Charalambos. “Knowledge Politics.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
Tsekeris, Charalambos. “Performativity.” Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007. Blackwell Reference Online.
C. Tsekeris, “Technology as Politics” (2007) ACM Ubiquity, 8(37).
Tsekeris, C. and Katrivesis, N. (2007) “Reflexivity and Modesty: towards an ethics of knowledge” Darkmatter: Postcolonial Futures, Sep 07. URL: https://www.darkmatter101.org/site/2007/09/02/reflexivity-and-modesty-towards-an-ethics-of-knowledge/

Μενού