Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας

Το Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παρακολουθεί τις προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε μορφές εγκληματικότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Menu