TV presentation of the seventh issue of the Intellectum Journal

On 31 December 2010 in her everyday news show “Kalispera ston Aera” (Europe1 Channel) Georgia Sadana interviewed Victor Tsilonis, editor-in- chief of the Intellectum Journal, about the Intellectum journal and its seventh issue.

The seventh issue of the Intellectum Journal is distributed in central bookstores (“IANOS”, “Protoporia”, “Politeia”, “Nea Estia”, “Patakis”, “Saikspirikon”, “Rentzis”, “Lexis” etc.) for 5€.

In the seventh issue of Intellectum there are hosted, inter alia, interesting articles regarding Julian Assange (founder of Wikileaks), the virtual Facebook rebel, the prohibition of burqa in Europe, the anti-smoking legislation, utopia, the philosophical position of Nietzsche and Kirkergaard towards envy and vengefulness, as well as a series of original articles regarding the European economic crisis.

Finally yet importantly, there is also an interview with the eminent professor of human rights and international law, William Schabas (director of the Irish Centre for Human Rights at the National University of Ireland, Galway) about the role of politics in international law and the selective protection of human rights.

Authors of Intellectum 7th issue: Victor Tsilonis, Athena Avgitidou, Pantelis Radisis, Giorgos Grollios, Grigoris Gerotziafas, Eleni Laloumi, Aggeliki Kitrini, Dionysis Granas, Vasiliki Tsakiri, Sotiris Gakos, Alexis Kazantzidis Elisavet Grigoriadou, Charis Peitsinis, Chantel Tatoli, Irit Ballas, William Schabas.
The 7th issue of Intellectum was designed by Mike Karakostas.
The sketch of the journal’s cover was drawn by Dimitris Karlaftopoulos.
Sketches: Dimitris Karlaftopoulos & Lila Agrafioti.
Photos: Oliver Stahmann, Dimitris Balaskas (untitledimages.gr), Argyris Liapopoulos, Giorgos Nesis, Georgia Koutsianou, Orhan Tsolak
Editing team: Sophia Giovanoglou, Diamantis Kryonidis, Giota Fytanidou.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Menu