Ανακοίνωση Θέσης Εθελοντή για Αναζήτηση Πηγών Χρηματοδότησης (Fundraising Volunteer Officer)

Τμήμα Οργανισμού Intellectum: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙnΚΠΕ) / ΔΡΑΣΕΙΣ
Σύντομη περιγραφή: ΙnΚΠΕ: Στοχεύει στην έρευνα, στο σχεδιασμό & στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Εκπονεί σχέδια και προτείνει εκσυγχρονιστικές λύσεις για τη λειτουργία των φυλακών με γνώμονα την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήματος /

Δράσεις: Η ομάδα του Intellectum εστιάζει στην ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων που ενισχύουν τον οικογενειακό ιστό και συμβάλλουν στην κοινωνική επανένταξη.

 
Πλήθος κενών θέσεων: 2
   
Διάρκεια: Διαπραγματεύσιμη: τρεις με έξι μήνες, τουλάχιστον 15 ώρες την εβδομάδα
 
Περιγραφή του έργου: Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης και συγγραφή προτάσεων / αιτήσεων χρηματοδότησης

 

Περιγραφή της εθελοντικής εργασίας: Ενέργειες για την λήψη δωρεών / χρηματοδότησης μέσω των οποίων καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση των σκοπών του οργανισμού (π.χ. πρόληψη εγκληματικότητας, στήριξη ευπαθών ομάδων, ενδυνάμωση οικογένειας, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ.) και πιο συγκεκριμένα:

1.      Εύρεση πηγών χρηματοδότησης

2.      Εύρεση εταίρων και επικοινωνία μαζί τους

3.      Συγγραφή και υποβολή προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάρτιση προϋπολογισμού

4.      Δημόσιες σχέσεις και προώθηση προγραμμάτων σε τοπικό/ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδίαση εντύπων κ.α.

Η εργασία μπορεί να γίνει στα γραφεία του Intellectum στη Θεσσαλονίκη ή εξ αποστάσεως από τον προσωπικό χώρο του εθελοντή.

Τονίζεται ότι εφόσον ευδοκιμήσει  χρηματοδότηση θα υπάρχει αμοιβή κατόπιν συμφωνίας.

 

Προαπαιτούμενα:
  1. Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου της αλλοδαπής κατά προτίμηση στις κοινωνικές / ανθρωπιστικές επιστήμες ή στις οικονομικές επιστήμες
  2. Εμπειρία στην αναζήτηση και εξεύρεση δωρεών και άλλων πηγών χρηματοδότησης
  3. Εμπειρία στη συγγραφή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως REC, Erasmus+, Horizon 2020, INTERREG, ΕΣΠΑ, ΕΟΧ
  4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
  5. Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
  6. Οργάνωση και συνέπεια
  7. Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες
  8. Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει  να μας στείλουν:

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Συνοδευτική επιστολή έκτασης μίας σελίδας, στην οποία θα εξηγείτε το κίνητρο και την καταλληλόλητα σας για τη συγκεκριμένη θέση

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Intellectum και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αυγή Βογιατζόγλου, Διευθύντρια Κέντρου Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) / Δράσεων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 551 501, 6974 01 68 72

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): avgi (at) intellectum.org

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανοιχτή όλο το έτος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Menu