Αποστολή

Το Intellectum έχει ως αποστολή να υπηρετήσει τον άνθρωπο και την κοινωνία με κύρια όργανα τον λόγο και τη δράση.

Το Intellectum διαπνέεται από τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας. Κεντρικοί άξονες στο έργο του ορίζονται:

  • η ελευθερία της έκφρασης και η αξιοποίηση της δύναμης του λόγου
  • η δικαιοσύνη και η προστασία των αδυνάτων
  • η καταπολέμηση της διαφθοράς και της εγκληματικότητας
  • η διαφύλαξη της ιστορίας και της τέχνης ως ζωτικών στοιχείων της ανθρώπινης ταυτότητας

Για την εξυπητέση των σκοπών του το Intellectum επιδιώκει:

  • τη στράτευση και δραστηριοποίηση των επιστημόνων και των ανθρώπων του πνεύματος εν γένει
  • την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας σε νομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά και φιλοσοφικά-ηθικά ζητήματα
  • την ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης
  • την προσέγγιση της ιστορίας, των τεχνών και του πολιτισμού, και την ανάδειξη νέων πολιτισμικών τάσεων
  • τη συμβολή στην ανάδειξη ενός διεθνούς χώρου προβληματισμού και διαλόγου
Μενού