Πρόσωπα

Ο Βίκτωρ Τσιλώνης, ιδρυτικός εταίρος του νομικού προσώπου του Intellectum, είναι ο εμπνευστής, δημιουργός και αρχισυντάκτης του περιοδικού Intellectum και ο διευθυντής των εκδόσεων του Οργανισμού Intellectum.

Περισσότερα

Η Αυγή Βογιατζόγλου είναι η δημιουργός και διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης Εγκληματικότητας του Οργανισμού, και η συντονίστρια των δράσεων και των κοινωνικά ευαίσθητων παρεμβάσεων του Intellectum.

Περισσότερα

Μενού