Για μία Θέση Στάθμευσης

Περίληψη: Ο εκσυγχρονισμός είναι μια λέξη που υποδηλώνει εξέλιξη. Εξέλιξη είναι αυτό που οραματίζεται κάθε σύγχρονη κοινωνία το κύριο μέλημα της οποίας υποτίθεται ότι πάντοτε είναι η προσαρμογή της στις ανάγκες του πολίτη. Ανάγκες καθημερινότητας που πρέπει και μπορούν να καλυφθούν μόνο από κάποιους αρμόδιους φορείς οι οποίοι θεσπίστηκαν από το κράτος για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Όσο καλύτερα οργανωμένοι και αποδοτικοί είναι αυτοί οι φορείς τόσο περισσότερο ποιοτική θα είναι και η ζωή του κάθε πολίτη.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum1/p107109_%28kynigopoulou%29.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού