Η Λειτουργία της Έννοιας της Κερδοσκοπίας στην Πορνογραφία Ανηλίκων

      Με την εισαγωγή του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα με το νόμο 3064/2002 ο νομοθέτης προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα της ολοένα αυξανόμενης πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς με τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος, και ιδίως με το διαδίκτυο μπορεί να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτού του φαινομένου στα πλαίσια του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ή του ηλεκτρονικού εγκλήματος παλαιότερα. Δε θα λέγαμε, όμως, ότι είναι ιδιαίτερα πετυχημένη η προσπάθεια αυτή του Έλληνα νομοθέτη, αφού γρήγορα προέκυψαν προβλήματα με τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στη διάταξη.

  Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P059061_Pornografia_Kerdoskopia.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού