Πορνογραφία Ανηλίκων Εντός και Εκτός Διαδικτύου.Εισαγωγή-Φαινομενολογία Έννομο αγαθό

       Σε μιαν απόπειρα προσέγγισης του φαινομένου της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, μπορεί, εύκολα, να καταστεί αντιληπτό πως το φαινόμενο αυτό αποκτά διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στην ελληνική επικράτεια. Διότι, το ίδιο το διαδίκτυο καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη διάχυση πληροφοριών σε περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για την αντιμετώπιση σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ενός ήδη υπαρκτού προβλήματος, το οποίο, όμως, συνεχώς διογκώνεται, απειλώντας σοβαρά τις οργανωμένες κοινωνίες. Ως παιδική πορνογραφία το άρθρο 2 περ. γ΄ του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζεται η «οιαδήποτε αναπαράσταση και με οποιοδήποτε μέσο, παιδιού, εμπλεκομένου σε πραγματικές ή εικονικές γενετήσιες δραστηριότητες, ή η οιαδήποτε απεικόνιση των γενετησίων οργάνων παιδιού για πρωτευόντως σεξουαλικούς σκοπούς».

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: http://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P053055_Pornografia_Eisagogi.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού