Δημοσίευση Άρθρου στα Ποινικά Χρονικά (Αύγουστος 2008)

Ο Βίκτωρ Τσιλώνης, αρχισυντάκτης του περιοδικού Intellectum, δημοσίευσε στα Ποινικά Χρονικά (τεύχος Αυγούστου, τόμος ΝΗ/2008, σ. 758-763) μελέτη με θέμα «Ο Αυτεπαγγέλτως Διοριζόμενος Συνήγορος και το Δικαίωμα Αναβολής ή Διακοπής της Δίκης».

Παραπομπή: Β. Τσιλώνης, «Ο Αυτεπαγγέλτως Διοριζόμενος Συνήγορος και το Δικαίωμα Αναβολής ή Διακοπής της Δίκης», ΝΗ/2008 Ποινικά Χρονικά, σ. 758-763.

Για την ανάγνωση της μελέτης πατήστε εδώ.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού