Σφραγίδα Αναγνώρισης για το περιοδικό Intellectum του SPARC Ευρώπης

Ο Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών Ελεύθερης Πρόσβασης (DOAJ – www.doaj.org) απένειμε την σφραγίδα αναγνώρισης του SPARC Ευρώπης στην περιοδική έκδοση στοχασμού Intellectum.

Η ομάδα του περιοδικού αισθάνεται περήφανη που κατόρθωσε να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών Ελεύθερης Πρόσβασης, καθώς με τον τρόπο υλοποιείται ένας από τους κύριους στόχους της Επιστημονικής Ομάδας Intellectum, η αύξηση δηλαδή της διαθεσιμότητας των διεπιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται στο Intellectum σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης δεδομένων να συμπεριλάβουν και να αξιοποιήσουν πλήρως στα αποτελέσματα αναζήτησής τους τα άρθρα του Intellectum.

Σημείωση: Η σφραγίδα είναι μια πρωτοβουλία της SPARC Ευρώπης (Συνασπισμός για τις Ακαδημαϊκές Εκδόσεις και Πηγές) και του Καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών Ελεύθερης Πρόσβασης (DOAJ), η οποία απονέμεται σε περιοδικά που κάνουν χρήση της άδειας CC-BY πνευματικών δικαιωμάτων της Creative Commons και προσφέρουν μεταδεδομένα για όλα τα δημοσιευμένα άρθρα τους στο DOAJ. Ο DOAJ δεν παρέχει μόνο πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά με ποιοτικά ελεγμένο περιεχόμενο αλλά επίσης και την δυνατότητα στους διαδικτυακούς χρήστες να αντιγράψουν, διανείμουν, εκτυπώσουν ή να προσφέρουν ηλεκτρονική σύνδεση στο πλήρες κείμενο των παρεχόμενων επιστημονικών άρθρων χωρίς κόστος. Η σελίδα αναζήτησης του DOAJ είναι διαθέσιμη εδώ.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού