Προσθήκη του περιοδικού Intellectum στην ψηφιακή βάση δεδομένων του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου

Όλα τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα τεύχη (1-5) της περιοδικής έκδοσης στοχασμού Intellectum καταχωρήθηκαν στην ψηφιακή βάση περιοδικών του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου (ΕΚΕΒΙ). Η πρόσβαση στη βάση περιοδικών είναι ελεύθερη σε κάθε χρήστη, ενώ η ανάγνωση γίνεται μ’ έναν ιδιαίτερο καλαίσθητο και τεχνολογικά εξελιγμένο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να αισθάνεται ότι ξεφυλλίζει «πραγματικά» το περιοδικό.

Ιστοσελίδα Ε.ΚΕ.ΒΙ.

 

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού