Η Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα)

Οι μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και η ευρεία χρήση του διαδικτύου προκάλεσαν την εμφάνιση νέων «ευφυών» μορφών οικονομικού εγκλήματος. Το παρόν άρθρο εξετάζει υπό το πρίσμα των νέων μορφών εγκληματικότητας τη διάκριση και την εφαρμογή αντίστοιχα των διατάξεων που ρυθμίζουν την «απλή» και την «ηλεκτρονική» απάτη. Η υπαγωγή της σύγχρονης εγκληματικότητας στον κατάλληλο νομικό κανόνα αλλά και γενικότερα η νομική αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν απαιτεί μόνο επαρκή γνώση του ποινικού δικαίου αλλά και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της νέας τεχνολογίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum6/ITL06P075078_Apati_me_HY.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού