Στρατηγικές Ρηματικής Διαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης

Η κοινωνική δυσαρέσκεια και τα πολιτικά αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση αποτελούν ισχυρό έναυσμα για την επιστημονική της εξέταση. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει και να ερμηνεύσει τον λόγο που έχει παραχθεί εν όψει της οικονομικής κρίσης του 2008. Μέσα από την κατασκευή τεσσάρων διακριτών κατηγοριών έρευνας για τη ρηματική διαχείριση του συμβάντος της κρίσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενώ το ιδεολόγημα της ελεύθερης αγοράς αποδυναμώνεται, τελικά επανέρχεται εκ νέου ως η μόνη δυνατή εναλλακτική οικονομική τάξη.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση του λόγου που έχει παραχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2008- από τότε δηλαδή που ξέσπασε η παγκόσμια κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος- μέχρι σήμερα και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο συναρθρώνεται αυτός ο λόγος από τους σημαντικότερους διαμορφωτές τόσο του πολιτικού όσο και του οικονομικού πεδίου.  Αυτό που παρατηρεί κανείς μελετώντας τη συνάρθρωση του λόγου περί οικονομικής κρίσης είναι η έντονη παρουσία μιας κίνησης, μιας εναλλαγής στρατηγικών (άρνηση, αποδοχή, άμβλυνση και έλεγχος). Εκκινώντας από αυτή την παρατήρηση, θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε αυτές τις διαδοχικές εναλλαγές με σκοπό να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά τους και να εκτιμήσουμε συνολικά τη φύση και την κατεύθυνση της πορείας που διαγράφει η σημερινή κρίση τόσο σε επίπεδο λόγου όσο και πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζουμε τέσσερις διακριτές κατηγορίες έρευνας της ρηματικής διαχείρισης και εννοιολόγησης του συμβάντος: i) απώθηση του ενδεχόμενου οικονομικής κρίσης, ii) παραδοχή της ύφεσης και των λαθών που προκλήθηκαν από την ανεξέλεγκτη αυτορρύθμιση της αγοράς, iii) θέσπιση μέτρων και ελέγχων υπό κρατική καθοδήγηση με στόχο τη ρύθμιση της κρίσης και iv) επιμονή στην ανάγκη διατήρησης του ιδεολογήματος της ελεύθερης αγοράς μετά την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα δεδομένα που στοιχειοθετούν και υποστηρίζουν την συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση συλλέχθηκαν από εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά, συνεντεύξεις και άλλες δημοσιευμένες μελέτες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ:https://intellectum.org/articles/issues/intellectum7/ITL07_018027_Oikonomikh_krish.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού